اعتکاف یعنی...

اقامت کردن و ماندن در جایی،و ملازم بودن با چیزی.

در اصطلاح،اعتکاف اقامت است در مکانی برای تقرب جویی به خدا!

اعتکاف شباهت بسیاری به حج عمره دارد و ثوابش هم شبیه آن است.در هر دو ،تمرین می‌کنی تا از قید خود رها شوی و به او بپیوندی.

اعتکاف،فرصتی است برای اینکه شب و روزت را بشناسی.عبادت کنی،قرآن بخوانی،سکون و آرامش شب را بفهمی،با خدایت سخن بگویی و به او پناه بری،حداقل برای سه روز.

فرصتی است مغتنم که غرق در افکار خود شوی و مثل یک ناظر موشکاف و دقیق،کنجکاوانه زوایای تاریک دلت را بکاوی،برای خود سازی و باز سازی بنایی که بارها به دست تو فروریخته،برای رفع کاستی‌ها،برای اصلاح عیوب.

در اعتکاف است که می‌توانی مهمان خدا شوی و باز می‌توانی کاری کنی که خدا را مهمان همیشگی دلت کنی.

اعتکاف،خلوت گزینی است در منزل دوست و نخستین گام برای رسیدن به مقصد بزرگ انسانی؛وصال.

 

یاس(ماهنامه کانون فرهنگی هنری شهداء حجت آباد)                      شماره 11

 


اعتکاف،تمرین روزه‌ی واقعی‌است،تأمل و تدبر در خلوت است و جلوت،ذکر و نماز و راز و نیاز.

اعتکاف،وقوف است در خانه ولایت و نهان خانه خویش را به روی دوست گشودن و از او سخن گفتن.از غیر لب فرو بستن.از خود رستن و به او پیوستن.

خوشا به حال آنان که مجال اعتکاف دارند و حال اندیشیدن به او.خوشا به حال آنانکه اعتکاف را قدر می‌دانند.خوشا بر احوال آنانکه «حول حالنا»یشان در اعتکاف تحقق می‌یابد.دلشان بهاری می‌شود و چشمهایشان بارانی.دوستی می‌گفت و چه خوش می‌گفت که:بزرگترین چیزی که از دریای مواج عبادت و اعتکاف به کف می‌آید،شناور ماندن در این دریاست.آری معتکف شدن در مسجدی برای چند روز برای همگان میسر است،ولی معتکف ماندن و محرم خانه‌ی حق شدن  و دل به صاحب دل سپردن و ماندن و استقامت در این راه،کاری است بس دشوار و جانکاه.اگر مرد راهی بسم الله،وگرنه برای خدا لاف مباف!!!

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 6:1  توسط بچه های کانون  |